Sprog

DanskDeutschMagyarEnglishEspañol

Mobilitet

mobilities

Afsluttende Konference

finalconference3

Online oversætter

flags2

Context PDF Udskriv Email

KIFLI projektet omhandler problematikken vedrørende den aldrende befolkning, som er en af de mest alvorlige problemstillinger i Europa i dag. Projektets resultater har til formål at reducere problemerne i forbindelse med en aldrende befolkning, da målet er at hjælpe ældre til at forblive i god fysisk stand i længere tid samt at bekæmpe social udstødelse. Grundlaget for nærværende projekt er resultaterne fra tidligere multilaterale europæiske projekter. Disse projekter har givet KIFLI mulighed for at udvikle en kompleks forebyggende pakke.

big-population-age-groupMed en indledende analyse tilbyder KIFLI en sammenligning af den nationale situation af dette emne på tværs af de deltagende lande samt en sammenligning af slutbrugernes synspunkter og erfaringer i de forskellige nationer. Ved at kombinere resultaterne af disse analyser vil projektet munde ud i resultater, der afspejler disse ideer og dermed i en fælles europæisk tilgang, hvorfor resultaterne vil være egnet til overførsel til andre lande.Der er 7 projektpartnere fra 6 forskellige lande over hele Europa.

Projektet har til formål at tilbyde innovativt undervisningsmateriale og bruge det på forskellige måder, herunder pilotforsøg. Udover de konkrete resultater vil dette forbedre adgangen til infrastukturer, fællesskaber, udstyr til fysiske aktiviteter og sport, ligesom dette vil forøge muligheden for at nå de grupper, der er tilbageholdende med at involvere sig i disse aktiviteter.

Projektet er ikke kun målrettet gruppen af ældre borgere, men henvender sig også til voksenuddannelse lærere, ledere og undervisere med henblik på at styrke disses viden og ekspertise og netværk. Underviserne betragtes som facilitatorer, der igennem tæt samspil hjælper ældre voksne til at indfri deres mål.Underviserne er ikke den eneste kilde til viden, ligesom de også selv lærer af dette samspil.

Projektet er baseret på resultaterne af følgende tidligere projekter:

- SAGE (Leonardo pilotprojekt). 2006 - 2008. Dette projekt modsvarer de demografiske ændringer og faldende deltagelse ved at skabe ressourcer til uddannelse af organisationer og individuelle borgere, der arbejder for at opfylde behovene hos mennesker på 50 +. www.sage-eu.com.

- Time-well (LLP-TOI). Fra 2007 til 2009. Dette projekt har udviklet undervisningsmateriale for undervisere i wellness-sektoren. Projektet konkluderede, at selv om wellness-sektoren har økonomiske og arbejdsmarkedsmæssige fordele samt skabt øge livskvalitet for mennesker, har sektoren følgende begrænsninger: Wellness er ikke det bedste middel til at påvirke generelt fysisk velvære og fitness for mennesker, da wellness grundet sine relativt høje omkostninger og sværttilgængelige tjenester og faciliteter ikke er en del af hverdagslivet for de fleste mennesker. http://www.leonardo-timewell.de/

- Mindwellness (LLP Grundtvig Multilaterale). 2008-2010. Dette projekt sigter mod at forbedre indlæringsevne og psykiske sundhed for mennesker i alderen 50 +. Projektet viste, at forbedring af mental kapacitet er umulig uden en god fysisk tilstand og udførelsen af regelmæssige øvelser. I forbindelse med anbefaling af måder, hvorpå den fysisk aktivitet kunne forbedres, blev vi opmærksomme på manglen på kvalificeret materiale (udover salgsmateriale fra fødevarer og sportsudstyrsleverandører), der var skræddersyet til vores målsætning. www.mindwellness.eu.

 
ey_banner_en

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

At lære lokalsamfund

exercise2

Følg os på Facebook

facebook

Undervisningsmateriale

otm5

Project reference: 510888-LLP-1-2010-1-ES-GRUNDTVIG-GMP

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri.